Greenfee 2018

Årskort:
For medlemmer i Nesbyen golfklubb - 3500 kroner
Andre - 4000 kroner
Junior (t.o.m. 19 år) - 1000 kroner

NB; det er ikke nødvendig med spillerett/akse for å kjøpe årskort.

Greenfee ukedag:
9 hull - 300 kroner
Dagskort - 400 kroner

Greenfee helg og ferier (fredag - søndag, hele juli og høstferie):
9 hull - 350 kroner
Dagskort - 450 kroner
3-dagerskort  - 1000 kroner (3 sammenhengende dager)
Weekendkort - 1000 kroner

Greenfee for junior er halv pris. 

*Alle som benytter seg av fritt spill kort fra NGF, PGA og NGA skal varsle administrasjonen før ankomst.


Golfbil

Vi har en golfbil til utleie. Ved utleie av bilen opererer vi med følgende reglement:

Reglement for leie av golfbiler på Nesfjellet Golfbane.
1. Dette reglement aksepteres ved mottak av nøklene til golfbilen. Brudd på reglementet kan medføre bortvisning.
2. Leietaker og fører skal ha fylt 18 år.
3. Leietaker er ansvarlig for nøkkel inntil den har mottatts av Servicepunkt/Proshop. Kostnad for tap av nøkkel pålegges leietaker.
4. Golfbilen er leietakers ansvar. Leietaker kan gjøres ansvarlig for skader som oppstår i leieperioden. Golfbilen skal bare benyttes når leietaker er til stede. Bilen skal bare brukes på Nesfjellet Golf sitt område. Bilen skal ikke benyttes av flere enn to personer, og det er ikke tillatt at stå bakpå bilen under kjøring.
5. Bestemmelser om bruk av alkohol ved leie/bruk av golfbil er de samme som ved framføring av bil på offentlig vei.
6. Leietaker skal rette seg etter henvisninger fra golfklubbens personale. Dette gjelder også dersom det blir nødvendig å begrense eller stoppe bruk av golfbil i løpet av en golfrunde.
7. Golfbilen skal så langt det er mulig benytte veier og stier på banen. Kjøring på fairways og rought skal skje med varsomhet og omtanke. Bilen skal parkeres i god avstand til green, og det er under ingen omstendighet tillatt å kjøre golfbil mellom greenbunkere og greener.
8. Ved endt leieperiode skal golfbilen umiddelbart settes på sin plass, låses og bilen skal ryddes og eventuelle feil eller mangler skal meddeles til Servicepunktet.

Priser:

9 hull - 250 kroner
18 hull - 350 kroner


Marshall:

*Vi opererer med tags som blir utlevert med kjøp av greenfee. Denne taggen skal festes til baggen og være synlig for Marshall. Ta Marshall godt imot dersom flighten blir oppsøkt.

Familiehytta Brødrene Rodegård AS Montér Nesbyen Søbstad Elektro
Hallingdal VVS Nordvik og Partners Tinde Hytter